Sobre l'AFA

QUÈ ÉS I QUI FORMA L’AFA

L’Associació de Famílies d’Alumnat (AFA) de l’escola Rosella està formada per mares, pares, tutores i tutors d’alumnes del centre. Som el principal interlocutor entre l’escola i les famílies. El nostre objectiu és millorar la qualitat de l’ensenyament a l’escola a través del diàleg i la col·laboració entre els diversos actors de la comunitat educativa.

També donem suport i assistència a les famílies en tot allò que fa referència a l’educació de l’alumnat matriculat al Rosella. Endemés, volem promoure la participació i representació de les famílies de l’alumnat en el centre i en el consell escolar

VOLS SER FAMÍLIA SÒCIA DE L’AFA ROSELLA?

Gràcies a totes les famílies que formen part de l’AFA podem donar suport a l’escola. Uneix-te ara!

Finalitat de l’AFA

 1. Informar i assessorar a les famílies de les activitats pròpies de l’AFA en tot allò que concerneixi l’educació dels seus fills/es i promoure que exerceixin els drets i deures que tenen en aquesta tasca.
 2. Potenciar la formació per a la participació de la família en la vida del centre.
 3. Ajudar l’alumnat i les famílies amb necessitats educatives específiques o necessitats socials.
 4. Promoure la qualitat educativa.
 5. Col·laborar amb el professorat i l’alumnat per al bon funcionament del Centre.
 6. Fomentar la convivència entre la comunitat educativa.
 7. Dur a terme activitats de caràcter educatiu que reforcin els valors i objectius del Projecte Educatiu del Centre.
 8. Facilitar les activitats educatives en relació amb l’entorn.

I tot allò que estableixin els seus Estatuts o que, puntualment, sigui necessari.

Organització

La nostra AFA està formada per les mares, pares, tutores i tutors dels alumnes de l’Escola Rosella. Per portar la coordinació de l’associació existeix una Junta Directiva Electa que està formada per:
Presidenta: Taianna Vidiella
SecretàriaMireia Loncan
Tresorera: Vanessa Til

Per tal de donar suport a aquesta Junta Directiva es conformen diferents comissions en les quals la Junta Directiva delega diferents funcions.
Les comissions són integrades per un nombre determinat de socis/sòcies que desenvolupen les tasques necessàries per dur a terme les labors que li han estat assignades.

COMISSIONS

 • Tresoreria: Realitza les funcions econòmiques i comptables de l’AFA.
 • Extraescolars: Desenvolupa i gestiona totes les activitats extraescolars que es realitzen des de l’AFA.
 • Festes: Prepara i gestiona les festes que es realitzen a l’escola.
 • Menjador: Gestiona el servei de menjador i realitza el control de les condicions i activitats que es fan durant aquest.
 • Famílies: Organitza activitats per les famílies de l’AFA tals com xerrades de tipologia variada, formacions, jornades familiars o activitats/tallers pels infants.

Qui hi forma part:

 • Tresoreria: Vanessa Til
 • Extraescolars: Andrea Bru
 • Festes: Paula Perales, Marta Abad
 • Menjador: Sònia Cascales, Paula Perales, Andrea Bru
 • Famílies: Paula Perales, Marta Abad

ESTATUS i actes

Descarrega els estatus de l’AFA 

Descarrega les útlimes actes de l’AFA

VOLS FORMAR PART DE L'AFA ROSELLA?

 Si vols formar part de la nostra petita gran família no ho dubtis, posa’t en contacte amb nosaltres a l’email info@afarosella.com

VOLS SER FAMÍLIA SÒCIA DE L’AFA ROSELLA?

Gràcies a totes les famílies que formen part de l’AFA podem donar suport a l’escola. Uneix-te ara!