Noves formacions de criança positiva!

Hola, famílies!!
Les Associacions federades de famílies de Catalunya ofereixen formacions per les famílies.  Les convocatòries són: