Festa dels barrets!!!

Famílies, en un mes celebrem la festa dels barrets.
Estem treballant perquè sigui un gran dia!

Guardeu-ne el dia!


AFA Rossella 
Sempre en moviment!